KEDİLERDE ÜST SOLUNUM YOLU PATOJENİ:

 “CHLAMYDOPHILA  FELIS ” :  Chlamydia psittaci

 ABD’ de (1942’de); solunum yolları hastalığı olan kedilerde Chlamydia psittaci ilk izole edilen patojendir. Bu organizma ve oluşturduğu hastalık  “Feline Pneumonitis”(Kedi pünomonisi =zatürre) olarak adlandırılmıştır.

1950’lerde feline calici virus (FCV) ve herpes virus-1(FHV1) izole edildiğinde c.felis’in önemi yeniden sorgulanmaya başlandı.

1970’lerden sonra birçok çalışma ile c.felis’in kedilerde görülen göz hastalıklarında, özellikle de konjunktival hastalıklarda primer (birincil) patojeni olarak kesinleştirilmiştir.

 Chlamydiae  intracellüler (hücre içi) gram negatif  bakterilerdir. Chlamydia ve Chlamydophila ismi altındaki bu iki cinse ait olan 9 tür sınıflandırılmıştır.

 KLİNİK BELİRTİLER:

1)  Solunum yolları ve göz hastalıkları ile ilgili belirtiler.

     C.felis, inkubasyonunun ( kuluçka süresi) 3. ve 5. günlerinden sonra öksürük ya da dispnea (solunum güçlüğü) görülmeksizin serözden mukoprulente göz akıntısı, konjesyon ( gözde kanlanma), chemosis (göz de ödem)  ve blepharospazm (göz kapaklarında kasılma) ile karakterize kronik veya akut belirtiler veren  primer konjuktival patojendir.

         İnfeksiyon sonrası kısa süreli ve geçici ateş ve iştahta azalma gözlenir. Klinik belirtiler birkaç hafta sonra düzelir. Fakat hafif konjuktivitis aylarca kalabilir. Bazı kedilerde nazal akıntı ve hapşuruk gözlenir.

C. felis yavru kedilerin doğum sonrası konjuktivitislerinde de bulunmuştur.  

2)   Genital organ hastalıkları ile ilgili belirtiler.

Chlamidia felis’in ölü doğum, düşük ve infertilitenin nedeni olabileceği düşünülmelidir. Vajinal kanama, vajinal akıntı ve genital organlarda şişlik olan kedilerde üretra ve vajinadan bu bakterinin tespit edildiği rapor edilmiştir. Erkek kedilerde ise üretritis ve üretral akıntıya sebep olmaktadır. Her iki cinsiyette ortak olarak da proctitis( rektumun yangısı) sebebi olabilmektedir.

 3)  Diğer

Chlamydial enfeksiyonu erişkin dişi  kedilerde peritonitis ile ortak olarak gözlenmiştir. Chlamydia genç kedilerin mide mukozasında da gözlenmiştir. Bu hafif gastrit nedeni olmaktadır. Topallık da rapor edilen semptomlar arasındadır.

TEŞHİS:

Bu patojenin tanısında başvurulacak bir çok diyagnostik test vardır. Öncelikle konjunktival swap almak gerekmektedir. Konjunktival smear yapılarak giemsa boyama ile feline chlamydial infeksiyon etkeni teşhis edilecektir. ELİSA  antijen kitleri ile de  teşhise gidilebilir.

ZOONOTİK POTANSİYEL:

CHLAMYDOPHILA  FELIS insanlarda konjuktivit nedeni olabilmektedir.

 TEDAVİ VE KORUMA:

 Sistemik ve lokal antibiyotik tedavisi ile enfeksiyonun tedavisi mümkündür. Hızlı klinik iyileşme tedavinin 2. gününden itibaren başlar.

Ancak kronik enfeksiyonlarda C.felis’in eliminasyonu oldukça güçtür. Aşılama bu yüzden son derece önemlidir. Modifiye edilmiş canlı aşılar veya inaktive edilmiş hücre kültür aşıları kullanılır. Feline panleukopenia,FCV (feline calici virus) ve FHV1 (feline herpes virus) ile kombine olarak ya da tek başına aşı uygulaması yapılabilir.

C.felis aşılamasından sonra (7-21 gün) tipik olmayan reaksiyonlar gözlenebilir. Ateş, uyuşukluk,halsizlik, iştahta azalma ya da iştah kaybı, topallık...vb aşılanan kedilerin %3 ‘ünde gözlenebilir.

B.bronchiceptica hastalığının endemik olduğu bölgelerde  chlamydial ve B.bronchiceptica aşılaması çok faydalıdır. (Endemik: Herhangi bir enfeksiyon hastalığının belli bir bölgede sürekli olması.)