Yavru kedinin sütten kesilmesi


 

Yavru Kedinin Gelişimindeki Dönüm Noktaları

Gözler:

Göz kapaklarının açılması                                  10 gün (2-16 gün)

Pupillar Işık Refleksi(Gözlerde Işığa Tepki)            10-21 gün

Normal Görme                                                30 gün

Erişkin İris Rengi (Göz Rengi)                            4-6 haftalarda

Kulaklar:

Kulak Kanallarının Açılması                                9 gün(6-17 günde)

Fonsiyonel Duyma                                          4-6 haftada

Haraket:

Yerde Sürünme                                              7-14 gün

Yürüme                                                        14-21 gün

İstençli (iradi) çıkma                                       3 hafta        

Yavru bir kedinin erken anneden ayrılması yukarıdaki gelişim süreçleri baz alındığında oldukça risklidir.Görme ve fonksiyonel duyma gelişimi tamamlanmadan anneden ayrılması hayati tehlike doğurabilir.Yeni doğmuş bir kedi hayatının ilk 18 saati içerisinde mutlaka klostrum denen ağız sütünü almalıdır ki pasif bağışıklık gelişsin. İmmunoglobulinlerin bir kısmı zaten plasenta yoluyla alınmıştır ve bu ilk süt de alınınca kedinin bağışıklığı daha iyi gelişecektir.

Sütten kesilme periodunda bir çok patojen devreye girer  ; Mycoplasma,Feline herpesvirus-1(FHV-1),calicivirus,Feline panleukopenia virus,Feline infectious peritonitis, Toxoplasma, E.coli,Pasteurella, Staphylococcus, Streptococcus, Bordetella,Chlamydophila...vb.

En önemli patojen Streptococcus canis(beta hemolitic G grubu),coliform bakteri (Örn.E.coli) ve solunum sistemi enfeksiyonları özellikle de FHV-1’dir.

6-8 haftalık olduğunda aşılamanın başlaması bağışıklık gelişimi açısından son derece önemlidir.