Canine adenovirus tip 1 (CAV-1)

Enfeksiyöz Canine Hepatitis(Enfeksiyöz Köpek Karaciğer Hastalığı)

Enfeksiyöz canine hepatitis, canine adenovirus tip 1 (CAV-1) virüsünün neden olduğu, başta karaciğer olmak üzere diğer vücut organlarını da etkileyen viral bir hastalıktır. Enfeksiyöz canine hepatiti başta karaciğer olmak üzere sindirim sistemi, solunum sistemi ve sinir sistemini etkileyen ateşli ve bulaşıcı bir viral hastalıktır.

Bulaşma nasıl Olur?:

Hasta hayvanların burun akıntıları ve idrarları ile virüs etrafa yayılır ve tüm dünyada yaygın olarak görülür. Hastalığı atlatan iyileşen köpekler 9 aydan fazla idrarlarıyla etkeni etrafa bulaştırmaya devam edeceklerdir.İyileşseler bile etkeni çevreye ve diğer köpeklere bulaştıracaklardır.Prime bulaşma yolu hasta köpekle temastır. Kontamine gezi alanları,kafesler,mama kapları,eller,ayakkabılar..vb. kaynaklar virüsün bulaşmasına aracılık yaparlar. Hastalığa her yaştan köpek yakalanabilir. Ancak yavrular çok daha duyarlıdır.

Belirtiler Nelerdir?:

Başlangıçta, virüs tonsilleri ve larynx(gırtlak-boğaz)'i etkiler ve boğaz ağrısı, öksürük, ve bazen de pnömoniye(zatürre) neden olur. Virüs kana karıştığında gözler, karaciğer, ve böbrekleri etkileyecektir...Gözlerin parlak ve şeffaf bölümü, kornea olarak adlandırılır, ve virüs nedeniyle kızarık ve bulanık görünür. Bu korneada ödem gelişmiş olduğunu gösterir.Gözlerdeki bu durum hastalığın "hepatitis blue eye" olarak isimlendirilmesine neden olur.(Mavi göz karaciğer yangısı ) .
 

Karaciğer ve böbrek de aynı derecede hasar görür,epilepsi,susuzluğun artması,kusma ve/veya ishal bildirilmiştir.

Akut (hızlı gelişen) olaylarda; yüksek ateş, ağız mukozasında yer yer kanamalar, şiddetli konjuktivit, tonsillit, farenjit ve lenflerin büyümesi dikkati çeker. Sonuçta karaciğer ve vücutta gelişen iç kanamalar ve hücre tahribatları nedeni ile hasta ölür. Çok genç olan yavrular önemli belirti göstermeden kısa süre içinde ölürler. Hafif seyreden bazı olgularda hastada kronik karaciğer bozuklukları gelişebilir.

Tedavi ve Korunma Nasıldır?:

Enfeksiyöz canine hepatitis için spesifik bir tedavi şekli yoktur. İntravenöz sıvı tedavisi ve destek tedavisi dışında etkin bir tedavi şekli maalesef yoktur.  Neyse ki,erişkin köpeklerin ve yavru köpeklerin bu virüse karşı bağışıklıklarını sağlayabilmek için mükemmel aşılar mevcuttur.  Aşılar  adenovirus tip 1 ya da tip 2 suşlarını içerirler. Adenovirus tip 2 (CAV-2) köpekteki öksürüğün sebebidir.Çünkü  virüsler aynı türdendirler,birbirine çok benzerler , aşılar virüslere karşı bir çapraz koruma sağlarlar. Modern aşılar suşlardan birini; ya  CAV-1 ya da CAV-2' yi içerirler, ikisini birden içermezler.Mevcut aşılar genellikle CAV 2 içermektedirler çünkü yapılan çalışmalarda CAV 1'in kalıcı böbrek hasarı,üveitis,mavi göz hastalığı yaptığı belirlenmiştir.CAV 2'nin herhangi bir yan etkisi gözlenmemiş ve CAV 1 e karşıda koruma sağladığı tespit edilmiştir.Böylece, birine karşı gelişen bağışıklık diğerine karşıda gelişir (çapraz reaksiyon) ve hem öksürük hem de karaciğer yangısına karşı bağışıklık sağlanmış olur.

Yavru ve genç köpeklerde tedaviler çoğunlukla başarısızdır! Onu korumanın tek yolu aşılamadır.

İlk Aşılama;6 haftalık ya da daha büyük köpeklere 3'er hafta arayla 3 doz uygulanır.Yıllık koruma sağlanır ve aşı her yıl tek doz olarak tekrarlanmalıdır.

Riskler Nelerdir?

Aşılanmamış tüm köpekler her yaşta risk altındadırlar, bununla beraber, hastalık 1 yaşın altındakilerde daha yaygındır. Ölüm ilk belirtinin görülmesinden yaklaşık 2 saat sonra gerçekleşecektir. Ölüm öylesine ani ve beklenmedik gerçekleşir ki hastanın zehirlenmiş olduğundan şüphelenilir.