Alerjiler : Kaşıntının sebepleri nelerdir? (Pruritik Eşik=Kaşıntı Eşiği)

 

Dr. Craig Griffin, küçük hayvan veteriner hekimliğinde dermatoloji dalında uluslararası bir uzmandır. Alerjilerin, kaşıntının, bu çok kompleks rahatsızlığın oldukça basitleştirilmiş tanımını yaparak kolayca anlaşılmasını sağlamıştır. Bu yazının, alerjik  petlerin niçin kaşındığını anlamamıza ve zamanla neden daha da kötüye gittiğini kavramamıza faydası olacaktır. Kaşıma , bir çok faktörün gittikçe artan etkilerinin  sonucudur.

Pruritis (kaşınma) ; allerjiler, ikincil enfeksiyonlar ve kuru cilt gibi birkaç faktörün bir araya gelmesi sonucu oluşur..

Teorik olarak ölçülebilir bir "kaşınma birimi."ve  "kaşınma eşiği." olduğunu hayal edin.  Eğer " kaşınma birimi" eşiği geçerse, kaşıntı başlar.

Örnek 1’deki köpeğin kaşınma eşiği 40’dır. Pirelere karşı allerji eşiği 45 birimdir. Böylece, bu alerji tek başına onu kaşındıracaktır. Alerjisi etkili bir biçimde tedavi edilmedikçe kaşıntısı devam edecektir.

 

 

 

Örnek 2’deki bir  kedinin kaşınma eşiği 60’dır. Bu kedi hafif derecede pire allerjisine sahiptir, ve değeri 45 kaşınma birimi. Bu kaşıntı eşiğin altında olduğu için pire alerjisi bu kedide tek başına kaşıntı sebebi olamaz. Bir ikincil bakteriyel enfeksiyon 25 kaşıntı birimine sebep olacak, ki bu da normalde kaşıntı eşiğinin altında yer almaktadır. Bununla birlikte, eğer kedi pireye sahipse ve ikincil deri enfeksiyonu gelişmiş ise kedide kaşıntı başlayacaktır.Eğer biz onu pirelerden uzaklaştırırsak ya da ikincil enfeksiyonu tedavi edersek kaşınma ünitesi kaşınma eşiği seviyesinin altına geri dönecektir ve kedi daha fazla kaşınmayacaktır.

Örnek 3’teki bir kedi 50 kaşınma eşiğine sahiptir. Bu kedi 35 kaşınma biriminde orta derecede pire alerjisine sahiptir. Bu kedi ayrıca 25 kaşınma biriminde küfe karşı da alerjiktir. Bu kedide var olan kuru bir cilt yapısı 20 kaşınma birimi değerindedir. Bu şartların hiç birisi,tek başına kediyi  kaşındırmayacaktır. Bununla birlikte, eğer kedi pireler ve küfe aynı anda maruz kalırsa, kaşınmaya başlayacaktır. Kedinin derisi kuru ise ve piresi mevcut ise yine kaşıntı başlayacaktır. Eğer deri kuru değil ve sadece küfe maruz kaldıysa kaşıntı başlamayacaktır.

Özetlersek, atopy, pire allerjileri, gıda allerjileri, ya da çeşitli even mite’lar (kene,uyuz,pire,..vb) kaşıntının primer nedenleridir. Sekonder-ikincil  faktörler ise; stres, kuru deri, pyoderma (bakteriyel enfeksiyon), ya da maya(yeast) enfeksiyonlarıdır. Bunlar  kaşıntıyı arttırabilen ikincil faktörlerdir.

Kaşınan hayvanlarda, tüm etkenleri bulabilmek için birçok tanı testi yapmak gerekebilir.

Referanslar ve daha fazla bilgi için:

Griffin, CE. Another allergic dog - Part I. Presented at the 2002 Wisconsin Veterinary Medical Association Convention, Milwaukee, WI. October 12, 2002.