AVOCADO (Avokado)

DescriptionAvocado are trees or shrubs with dark green berries and large seeds.

( Ekte avokado ağacı ve meyvelerinin resimlerini görebilirsiniz.)
 

Geographic rangeFound in southern North America and in the tropics. (Ülkemiz de de avokadoyu temin etmek mümkün )

Toxic principleUnidentified toxin has a direct effect on the myocardium as well as on tissues of the lactating mammary gland. ( İsmi bilinmeyen zehir kalp kasını ve laktasyondaki süt veren meme bezlerini direkt olarak etkilemektedir.)

ToxicityFresh and dried leaves, bark, skin, and seeds are toxic to cattle, goats, horses, rabbits, birds, and fish.  Severe mastitis may result in lactating goats fed 20g leaves/kg body weight.  Doses of 30g leaves/kg body weight or more can cause edema and cardiomyopathy. (Taze ve kuru avocado ağacı yaprakları, ağaç kabukları,meyve kabukları ve tohumu sığırlar,keçiler,atlar,tavşanlar,kuşlar ve balıklar için toksiktir.Laktasyondaki keçilerde kilogram vücut ağırlığı başına 20gr yaprak yendiğinde ciddi meme yangısı (mastitis) ile sonuçlanır. 30 gr ya da fazlası tüketildiğinde ise ödem ve kardiyomiyopati (kalp problemleri) gelişir.)

Diagnosis(Tanı)

Clinical signs. At lower doses, non-infectious mastitis is seen with a 75% decrease in milk production and watery, cheesy, curdled milk.  Higher doses can cause edema of the head and neck leading to upper respiratory distress in horses.  Colic is occasionally seen. ( Çok düşük dozlarda alındığında, süt üretiminde % 75 azalma olur ve enfeksiyöz olmayan mastitis gelişir. Memeden kesik, sulu ve peynirleşmiş süt gelir. Atlarda, yüksek dozlarda alındığında baş ve boyun bölgesinde ödem gelişir bu da üst solunum yollarında daralmaya ve güç solunuma neden olur. Bazen colic görülür ki bu atlar için oldukça tehlikeli olabilir. )

Laboratory Diagnosis. Elevation of serum enzymes creatinine phosphokinase and aspartate aminotransferase. (Kan serumunda CPK -creatinine phosphokinase ve AST=SGOT-aspartate aminotransferase artışına neden olur.)

LesionsIn rabbits and goats, brisket and neck edema are seen in addition to acute pulmonary edema caused by cardiomyopathy and heart failure.  Lung congestion, hydropericardium, and subcutaneous edema in the pectoral region are seen. (Keçiler ve tavşanlarda, kardiyomiyopati ve kalp yetmezliği nedeniyle gelişen akut pulmoner ödeme ek olarak göğüste ve boyunda da ödem görülür.)

Treatment is supportive.  Relieve signs with non-steroidal anti-inflammatories and diuretics.  Administer antibiotics to control secondary infections of the mammary gland. ( Tedavi tamamen destek tedavi şeklindedir. Non-steroid antiinflamatuarlar ve diüretikler semptomları rahatlatmak amacıyla kullanılırlar. Meme bezlerinde gelişebilecek olan ikincil enfeksiyonlara karşı da antibiyotik tedavisi başlanır.)

PreventionDo not allow horses and livestock access to avocado trees and shrubs.  Do not feed avocado seeds or fruits to pet birds. ( Hayvancılık yapılan alanda avocado ağaçları var ise hayvanların onlara ulaşımını engellemeli ve evcil kuşlarınızı asla avocado ile beslememelisiniz !!!)