CANINE  BABESIOSIS

 

Babesiosis keneler aracılığıyla bulaşan(tick-borne) intracellular hemoprotozoan parazitlerdir.Sporozoa alt sınıfına ait Piroplasmida  sınıfının üyesidir ve Babesiidae ailesindendir. Köpeklerde B.canis ve B.gibsoni naturel hastalık olarak rapor edilmişlerdir. B.canis infeksiyonu Güney Avrupa,Afrika,Asya ve Kuzey-Merkez-Güney Amerika da teşhis edilmiştir. Bu tip infeksiyonu olan köpeklerde ortadan şiddetliye anemi ve trombositopeni görülür.

B.gibsoni için spesifik transfer sağlayan vektör kene cinsi bilinmemektedir.Ama R. sanguineus,haemaphysalis bispinosa ve H.longicornis vektör olarak rapor edilmiştir. 

Kene,hastalığı oluşturmadan önce 2 ila 3 gün köpek üzerinde beslenmelidir.Önce babesial organizmalar kan akışına girerler ve endositoz ile eritrositlere taşınırlar.

B.canis büyük ve 2,4*5,0 mikrometre boyutundadır.eritrositlerin içinde mikroskopta çift olarak gözlenirler.bazen 8 ya da daha fazla gruplar halinde de gözlenmiştir.

            3 cins belirlenmiştir;    B.canis vogeli

                                                        B.canis canis

                                                                                         B.canis rossi

B.canis vogeli en az patojen olanıdır.B.canis canis orta derecede patojendir ve daha çok Avrupa ve Asya’da mevcuttur.b.canis rossi en patojen olanıdır.Güney Afrika ‘da sıkça rastlanır.

B.gibsoni ,B.canis’ten daha küçük ve pleomorfiktir.

 

KLİNİK BULGULAR:

Babesiosis’in insidansı yaz aylarında artmaktadır.Greyhound ırkında B.canis diğer ırklara göre daha fazla görülür. Bağışıklık sistemi henüz tam gelişmediğinden daha çok genç köpekler etkilenmektedir. İmmunsupresif hastalıklarda veya immunsupresif tedavi sırasında bu hastalığa daha sık yakalanılır.Splenectomi yapılan köpekler daha sık enfekte olurlar. B.canis,B.gibsoni infeksiyonunun plasenta yoluyla geçişi şüphelidir.Enfekte anneden rengi soluk yavrular doğmaktadır. Babesiosis için prepatent period 10-20 gündür.

 

Köpeklerde,hemolitik anemi görülür.Anemi, hipoksi ve doku kaybı ile sonuçlanır.Hemolitik anemi ve  çoklu organ hasarı ile hipotansif şok hastalığın en çok gözlenen iki sendromudur.

            Hastalık: 1)Anemi ile karakterize

                          2)Multiorgan Yetmezliği olarak 2 sınıfta incelenebilir.

                                  

                                   -Hiperakut

                                   -Akut

                                   -Kronik

                                   -Subklinik olarak da sınıflandırılabilir.

  

Hiperakut Form:Şok ve multi organ yetmezliği ile karakterizedir.Ölüm genellikle ilk klinik belirtinin görülmesinden sonra 24 saat içinde gerçekleşir.Bu form çok nadirdir ve genellikle yavru köpekleri etkiler.

 

Akut Form: B.canis’ten çok B.gibsoni infeksiyonunda gözlenir.Ateş,halsizlik ve anemi beraber seyreder.

 

Kronik Form:B.gibsoni infeksiyonunda gözlenir.Değişken ateş halsizlik ve kilo kaybı ile karakterizedir. Anemi;Makrositik,hipokromik ve rejeneratiftir.

 

Komplikasyonlar,hipotensif şoka eşlik eder.yaygın intravasküler koagulasyon(DIC),Akut böbrek yetmezliği(ARF),hepatopati,kırmızı safra sendromu, santral sinir sistemi belirtileri,akut solunum yetmezliği(ARDS) ve multiorgan disfonksiyon sendromu(MODS) ...vb komplikasyonlar gözlenir.

 

1)Disseminated İntravascular coagulation(DIC);genellikle vasküler durgunluk sonucu sekonder olarak gelişebilir. Damar endotelindeki yıkımın da buna katkısı vardır.

 

2)Akut Renal Yetmezlik(ARF); Hipotansiyon ve hipovolemik şok sonucu gelişir.Eritrositlerin lize olması sonucu nefrotoksik olabilirler.Hücresel kastlar böbrek tubulerlerine zarar vererek tıkanmalarına neden olabilirler.Akut böbrek yetmezliği daha çok yaşlı köpeklerde görülür.

 

3)Merkezi Sinir Sistemi belirtileri; b.canis ile enfekte köpeklerde mental değişiklikler oluşur,kaslarda tremorlar(titreme)ataksi,nistagmus,anisocoria,epilepsi ve koma gözlenir.

 

4)Red Biliary Sendrom; kırmızı safra sendromu B.canis infeksiyonunda tektir.hemoglobinemi ve hemoglobinüri ile seyreden kan konsantrasyonunun paradoksial sendromudur. Hematokrit normaldir.Serum total protein konsantrasyonu seviyesi de normal seviyededir.Kapiller geçirgenlik artmıştır.

 

5)Akut solunum yetmezliği sendromu(ARDS):Kapiller geçirgenliğin artmasıyla pulmoner ödem gelişir. Multiorgan disfonksiyon sendromu,hipoksi,yangı hücrelerinin artışı ve dokuların zarara uğraması sonucu gelişir.

 

TEŞHİS: Giemsa boyama yapılan kan smearından kolayca organizmalar teşhis edilirler.

            Ayrıca serolojik assay’lar (örn:immunofluorescent antibody(IFA),enzyme linked immunosorbent assay,polymerase chain reaction)da kullanılır.