“CANINE HAEMOBARTONELLOSIS VE BABESIOSIS”

 

Giriş:

Köpeklerdeki hemolitik aneminin ayırıcı tanısında kan  parazitleri (eritrosit parazitleri) dikkate alınmalıdır. Klinikte haemobartonellosis ve babesiosis köpeklerde bir arada incelenmelidir. Her iki hastalık kene ya da kontamine olmuş kan transfüzyonu ile bulaşmaktadır. Kan veren donörlerin elemeden geçirilmesi ve ektoparazit kontrolünün yapılması hastalığın önlenmesi açısından çok önemlidir.

 

HAEMOBARTONELLOSİS

 

Patogenesis: Haemobartonella canis, gram(-), non-asit-hızlı, epicellular rickettsial parazittir (Köpek’te). Anaplasmataceae familyasına ait bir rickettsia’dır. Kahverengi kene(Brown tick), Rhipicephalus sanguineus cinsi kene taşıyıcıdır. H.canis dışında Ehrlichia canis, Babesia canis, Rickettsia rickettsii, Hepatozoon canis için de taşıyıcıdır.

 

Klinik Belirtiler:

Genellikle haemobartonellosis’in klinik belirtileri dalağı alınmış (splenectomi) köpeklerde gözlenir ya da immunsupresiv hastalıklarla beraber gözlenir. (Örn:parazitik, viral ya da bakteriyel infeksiyonlar ya da neoplasi durumunda) ya da immunosupressive tedavi sırasında gözlenir. Kandan smeer alınır ve birkaç organizmaya rastlanır. Bazı köpeklerde ağır parazitlenme ve şiddetli anemiye rastlanır. Anemi sonucu soluk muköz membranlar ve letharji (uyuşukluk,ilgisizlik) gerçekleşir. Trombositopeni bazı köpeklerde gözlenebilir. Biyokimyasal değişiklikler genellikle hafiftir ve sekunder anemi ve hipoksi ortaya çıkar. Hiperbilirubinemi ortak değildir. Buna rağmen göze çarpan bilirubinemi görülebilir.

 

Diyagnoz:

H.canis’i teşhis etmek için kan smearı alınmalıdır.

 

Tedavi:

Destekleyici tedavi ve parazitlere yönelik tedavi uygulanmalıdır. Supportif tedavide (destek tedavi) cross-matched kan transfüzyonu ya da sentetik hemoglobin ürünleri uygulanır (Oxyglobin).

Kan volümü düzenlenir, dokuların oksijenlenmesi sağlanır. Sıvı ve gıda desteği gerekebilir. Ayrıca, eğer köpeğe splenectomi uygulanmamışsa ya da immunosupressif tedavi uygulanmamışsa altta yatan herhangi bir immunosupresif bozukluktan şüphelenilmeli ve laboratuar tetkikleri yapılmalıdır (CBC, Biyokimyasal profil, urinalysis vb.). Thorax ve abdomen’in radyografisi alınmalı ve diğer infeksiyöz hastallıklar için serolojik testler yapılmalıdır.

 

H.canis için spesifik ilaç TETRACYCLİNE’dir.

“Glukokortikoidler” H.canis’te immune-mediated hemolisis de effektif olabilirler.

 

Enrofloxacin ya da İmidocarb’da kullanılabilir. Ama Haemobartonellosis’li köpeklerde yapılmış bir çalışma yoktur. E.canis ve R.rickettsii ‘de Enrofloxacin uygulanabilir. İmidocarb sadece B.canis ve E.canis’te uygulanabilir.