Feline Syncytium-Forming Virus Enfeksiyonu

Hastalık etkeni nedir?

• Feline syncytium-forming virus (FeSFV) kedileri enfekte eden spumavirus subfamilyasına ait retrovirus grubundan bir virüstür, patojenik etkisi yoktur veya çok azdır.

• Virüs tüm dünyada görülebilir; tahmini görülme sıklığı %10-70 arasında değişir.

• Kronik ilerleyici çoklu eklem hastalığı (Chronic progressive polyarthritis) (CPA) istatistiki olarak FeSFV ile ilişkilendirilmiştir, fakat hastalık deneysel enfeksiyon ile oluşturulamamıştır.

• FeSFV’ nin prevalansı (görülme sıklığı) yavru kedilerde düşüktür ve yaş ile beraber artar.

• Erkek kediler, dişi kedilere göre enfekte olmaya daha uygundurlar. CPA genellikle 1.5-15 yaş aralığında ve erkeklerde gözükür.

BELİRTİLER

Hastalık belirtileri nelerdir?

• FeSFV ile enfekte çoğu kedi sağlıklıdır, Hastaların çoğu klinik belirti göstermezler.; yine de, FIV ve FeLV ile ortak enfeksiyonlar oldukça sık görülür.
•
FeSFV enfeksiyonu ve myeloproliferative hastalık ya da CPA arasindaki istatistiksel ilişki, FIV ile oluşan co-enfeksiyondan kaynaklanmaktadır.

• CPA ‘nin klinik belirtileri; şişmiş eklemler, anormal duruş pozisyonu ve lenfadenopati’dir.

• Kronik ilerleyen hastalık genelde 2-5 yaş arası kedilerde görülür. Bu hastalarda eklemlerde şişme ve zor yürüme görülür.

NEDENLER ve RİSK FAKTÖRLERİ

Hastalık nasıl bulaşır?

• FeSFV ‘nin transmisyonu (bulaşması) primer olarak ısırık yoluyla olmaktadır. Bu nedenle FeSFV infeksiyonu söz konusu olduğunda, ev dışında serbest yaşayan kediler çok büyük risk altında olmaktadırlar.
•  Virus enfekte annelerden yavrularına uterus yoluyla bulaşabilmektedir.

  • Bazı kedi popülasyonlarında görülen yüksek miktarda bulaşma, hastalığın çok kolay yayıldığını gösterir; ancak bu tur yayılma testlerle araştırılmamıştır.

TEŞHİS

AYIRICI TANI
CPA semptomları gösteren kediler FIV, FeLV, ve septik (mikroplu) eklem hastalığı. testlerine tabi tutulmalıdır.

CBC/BİYOKİMYASAL KAN TESTLERİ/İDRAR TAHLİLİ
Hemogram ve serum kimyasal testler genellikle normaldir.

DİĞER LABORATUAR TESTLERİ

FeSFV antikor ve virüs izolasyonu için serolojik testler

DİĞER DIAGNOSTIC PROSEDURLER

CPA’lı kedilerde, eklem sıvısı sitolojisi yüksek nötrofil sayısını ve geniş mono nükleer hücre yapısını gösterebilir.

TEDAVİ

Hastalığa özel spesifik bir tedavi şekli yoktur. Sadece destek tedavi uygulanabilir.

MEDIKASYONLAR

İLAÇ VE SIVILAR
CPA  prednisilon’un immunosupresif dozları ve cytoxan ile tedavi edilebilir.

prednisilon (10-15 mg/day) ve cytoxan (7.5 mg/day for 4 days each week).

KONTRAENDİKASYONLARI/OLASI ETKİLEŞİMLERİ
Immün sistemi baskılayan ilaçları kullanırken FIV veya FeLV ile enfekte kedilerde dikkat edilmelidir.

FeSFV = feline syncytium-forming virus (diğer adıyla feline syncytial virus)

CPA = Kronik ilerleyici çoklu eklem hastalığı

Nasıl önlem alabiliriz?

Özellikle bir çok kedinin bir arada yaşadığı ortamlarda dikkat edilmeli ve hastalık belirtisi gösteren hastalar ayrı yerde bakım ve gözetim altında tutulmalıdır.

Referanslar:

Pedersen NC. Feline Infectious diseases. Goleta, CA: American Veterinary Publications, 1988:77-82.

Greene CE. Syncytium-forming virus infection. In: Greene CE, ed. Infectious diseases of the dog and cat. Philadelphia: WB Saunders, 1990:358-359.