Göz Hastalıkları
 

 

Conjunctivitis (Konjonktivit İltihabı)
Conjunctivitis Follicularis (üçüncü Göz Kapağının Follikülleri)
Cataract (Katarakt)
Kornea Yaraları
Enophthalmus (Göz Küresinin Küçülmesi)
Exophthalmus (Göz Çıkığı)
Iritis (İris Yangısı)
Keratitis Superficialis Prulenta
Keratitis Ulserosa
Keratoconjunctivitis Sicca
Lens Luxationu (Lens Çıkığı)
Nystagmus (Göz Titremesi)
Panophthalmus (Göz Küresinin İrinli Yangısı)
Strabismus (Şaşılık)
Uveitis (Gözün Orta Tabakasının Yangısı)