Bakteriyel Enfeksiyonlar
 
Campylobacteriosis (Campylobakter Enf.)
Nocardiosis (Nokardiyazis Enfeksiyonu)
Salmonellosis (Salmonella Enfeksiyonu)
Tetanus (Tetanoz)
Chlamydophila felis( Chlamydia psittaci)