Viral Enfeksiyonlar
 
FeSFV (Kedilerin Çoklu Eklem İltihabı)
Feline Panleukopenia (Kedi Gençlik Hastalığı)
Feline Immunodeficiency Virus (FIV - Kedi Aids'i)
Feline Leukemia Virus (Kedi Lösemisi)
Feline Herpes Virus ve Calicivirus Feline Viral Rhinotracheitis (Bulaşıcı Kedi Nezlesi)
Rabies (Kuduz)
Aujesky (Yalancı Kuduz)
Feline Syncytium-Forming Virus Enfeksiyonu