Operasyon Giriş
 

Cerrahi müdahale gerekli görülmüş bir çok hastalık vardır ve bazen tek tedavi yöntemi operatiftir. Vücut dış yüzeyinde bir anormal oluşumun(kist,tümör..vb.) operasyonla uzaklaştırılması, kırık kemiklerin yine cerrahi yöntemler kullanılarak stabil hale getirilmesi, üreme organlarındaki hastalıkların tedavisi veya kısırlaştırma operasyonları, iç organlarda oluşabilecek anormal durumların cerrahi yöntemler kullanılarak tedavi edilmeleri ve bunun gibi yüzlerce operasyon örnekleri mevcuttur. Yapılacak tüm cerrahi girişimlerin son derece kesin kuralları vardır ve uyulması gereken bu kurallar hayati önem taşımaktadır. En önemli  ve ilk uyulması gereken kural sterilizasyon ve hemen sonrasında da anestezi hazırlığı ve anestezidir.Bu aşamadan sonra operasyon yapılacaktır ve operasyon uygulama kuralları ilk aşamalara katiyen uymayı gerektirir. Büyük bir başarı ile tamamlanan bir operasyon, sterilizasyon kurallarına uyulmadığı taktirde bir mikroorganizma tarafından tamamen başarısız hale dönüştürülebilir. Ayrıca hastanın yaşı, genel durumu, operasyon yapılacak bölge, anestezi gibi faktörler de operasyonun başarısı için dikkate alınması gereken kriterlerdir.

Operasyon Destek Sistemleri:

 
Operasyon Listesi

Operasyonların listesini görmek için tıklayınız...
 

Operasyon Salonunun Özellikleri

Operasyona hazırlık aşaması ve Operasyon salonunun özellikleri

Anestezi

Anestezinin Tanımı

Anestezi Tipleri

Anestezi ve Reanimasyon