Viral Enfeksiyonlar
 
Rabies (Kuduz)
Aujesky (Yalancı Kuduz)

Canine Distemper (Gençlik Hastalığı)

 
Canine Coranavirus Infection (Corona Virüs Enfeksiyonu)
Canine Herpesvirus Infection (Herpes Virüs Enfeksiyonu)
Canine Parvo Virus (Kanlı İshal)
Infectious Tracheobronchitis-Kennel Cough (Barınak Hastalığı)
Infectious Canine Hepatitis (Viral Karaciğer Enfeksiyonu)