Operasyon Hazırlık Aşaması ve Operasyon Salonunun Özellikleri

Operasyona hazırlık anında ve sonrasında  operasyon ile ilgili en önemli kriter sterilizasyondur. Operasyon hazırlık aşamasında ve operasyonda dikkat edilmesi gereken bir takım kurallar vardır.

Operasyon hazırlık odası, opere edilecek hastanın operasyona hazırlandığı bölümdür. Hastanın preanestezik madde ile sedasyona alınması yani sakinleştirilmesi, operasyon bölgesinin kıllardan arındırılması amacıyla traşı ve bölgenin dezenfeksiyonu bu aşamada yapılır. Daha sonra genel anesteziye alınır ve operasyon işlemi başlar. Bu mekanın kolay temizlenebilir olması, mümkünse duvarlarının fayans, yerlerin de temizliğe uygun bir maddeden yapılmış olması önemlidir.  Preanestezi döneminde uygulanan ilaçların emetik (kusma oluşturucu) etkisi nedeniyle hastada kusma olacaktır ve anestezik uygulamalar sırasında da idrar ve dışkı kaçırma gibi istem dışı  refleksler gelişecektir. Bu nedenlerden dolayı operasyon hazırlık odasının ve operasyon odasının kolay temizlenebilir olması hijyen açısından önemlidir. Ayrıca operasyon yapılacak bölgenin traş işlemi esnasında etrafa saçılan tüylerinde dikkatli bir şekilde temizlenmesi ve yayılarak operasyon bölgesini kontamine (bulaştırma) riski de önlenmelidir.

Operasyon salonu her türlü cerrahi müdahalenin yapılabilmesine olanak sağlayan büyüklükte olmalı, sterilizasyonun tam olması sağlanmalı, yer ve duvarları fayans kaplı olmalı ve yeterli aydınlatmaya sahip alanlar olmalıdır. Kolay açılabilen  bir musluk ve lavabo olmalıdır. Operasyon ve acil müdahale için gerekli alet ve ekipmanın kolay ulaşılabilir olması da önemlidir. İlaçlar, steril operasyon malzemeleri, aletler ve tüm gerekli malzemelerin  kapalı dolap ve çekmecelerde bulunması gerekmektedir. Özellikle preanestezik ve anestezik maddelerin kilitli dolaplarda bulundurulması ve anahtarının daima yetkili kişide bulunması çevre sağlığı açısından gerekli bir önlemdir.

Ayrıca; operasyon masası, masayı  aydınlatabilecek konumda bir operasyon lambası, etüv ya da otoklav (sterilizatör) gibi ekipmanın operasyon salonunda bulunması zorunludur. Operasyon salonunda hava sirkülasyonunun sağlanabilmesi amacıyla havalandırma sisteminin bulunması da gerekir. Operasyon esnasında hava sirkülasyonu önlenmeli ve salona giriş çıkışlar durmalıdır. Operasyon sonrasında operasyon salonunun genel temizliği yapılarak dezenfeksiyonu sağlanmalı ve diğer bir operasyon için hazır halde bırakılmalıdır.
Tüm ekipman ve kullanılan aletler yıkanarak temizlenmeli yeniden steril hale getirmek için paketlenerek etüv ya da otoklava konmalıdır. Üzerlerine steril edildiği tarih mutlaka yazılmalı ve kullanılmadan uzun süre kalan paketler kısa aralıklarla yeniden steril edilmelidir.