Panophthalmus (Göz Küresinin İrinli Yangısı)

Köpeklerde oldukca sık rastlanılan göz hastalıklarından birisidir.

Hastalığın nedeni nedir ?
Gözün tüm katlarını etkileyen bu irinli yangının oluşumunda iç ve dış nedenler rol oynayabilir.

İç nedenler; panophtalmus oluşumunda enfeksiyonlar primer nedendir. Ayrıca irisin yangısı, gözün ön kamarasında irin veya exudat toplanmasına bağlı olarakta şekillenebilir.

Dış nedenler; panoftalmusun şekillenmesine yaralanmalar ve yabancı cisimler neden olabileceği gibi kornea ve sclera’yı etkileyen doku kayıplı yaralar, keratitis ve exophthalmus nedeniyle de gözün irinli yangısı şekillenebilir.

Hastalığın belirtileri nelerdir ?

Dış nedenlere bağlı olarak şekillenen olgularda tüm göz katmanlarında hızlı bir irinleşme ve buna bağlı olarak exophthalmus en belirgin bulgudur. Yangıya bağlı olarak beden ısısında artış, iştahsızlık, göz kapaklarında ve konjunktivalarda şişkinlik, damarlaşma görülür.

Exophtalmusun şekillenmesi ile beraber korneanın beyaz bir renk alması ve ulcusların şekillenmesi spesifik belirtilerden biri olarak sayılabilir. Ayrıca ilerlemiş vakalarda genel durum bozukluğuna bağlı olarak septisemiler de şekillenebilir.

İç nedenlerin başında, gözü etkileyen enfeksiyonlar gelir. çoğunlukla iç tabakalardan başlayan bulguların gelişimi daha ağır bir seyir izler. Zamanla gözün ön tabakalarına doğru yayılan irinin ön kamarada toplanmasına bağlı olarak bulanık bir görünüm belirgindir. Lens sıvısında yoğunlaşma ve lens çıkıkları yanında hacim artışı ve exophtalmus şekillenir. Exophtalmusun şekillenmesine bağlı olarakta zamanla korneada doku kayıpları olabilir.

Sonuç;

Herhangi bir nedenle şekillenen enfeksiyonun kontrol altına alınamadığı durumlarda hastalık çok hızlı ilerler. Gözün tüm katmanları iltihaplanarak sonunda hastayı septisemiye kadar götürebilir.

Bu nedenle enfeksiyonun önlenemediği ve ikincil olayların devreye girerek hastanın yaşamını tehlikeye soktuğu durumlarda gözün operatif yolla uzaklaştırılması gereklidir.