Yavru köpeğin sütten kesilmesi

Yeni doğmuş yavru bir köpek doğumda plasental yol ile anneden almış olduğu antikorların yanısıra ilk 24 saat içerisinde anneden aldığı kolostrum (ilk ağız sütü) ile pasif bağışıklığı kazanmış olur. Anneyi yeterince emmiş olsa bile viral hastalıklara karşı yeterli antikor gelişemiyeceği için mutlaka sütten kesilme döneminde aşılama başlanmalıdır.Köpek 6-8 haftalık olana kadar anneyi emmeli ve bu süre içerisinde yavaş yavaş anneden ayrılması sağlanmalı ,kuru mamaya geçiş tamamlandığında kendi başına yaşayabilecek konuma geldiği düşünülerek anneden ayrılması gerçekleştirilmelidir.En az 2 ay anneyi emmesi immun sisteminin ve tüm vucut sistemlerinin gelişimi için çok önemlidir.Hayatı boyunca karşılaşacağı viral,bakteriyel ve paraziter bir çok hastalığa karşı kendini koruması bu süt emme ve gelişim döneminin sağlıkla devam etmesine bağlıdır.

Bir köpeği sütten kesmek için özenle yapılmış bir plana ihtiyaç vardır.Sütten kesilmiş bir yavru köpek konserve mamayı tercih etse bile eşit miktarda kuru mama yediğinden emin olmanız gerekir.Kuru mamayı su ile ıslatarak yavru köpeğe verebilirsiniz. Onun için gerekli vitaminleri ve mineralleri diyet ile verdiğinizden emin olmalısınız.

Yavru bir köpeğin sütten kesilme yaşı
Yeni doğmuş yavru köpekler için hayatlarının ilk 3 ile 4 haftası sadece anne sütüne ihtiyaç duyduklarını unutmamalısınız.yavru köpeklerin hayatlarının bu döneminde kesinlikle yeterince anne sütü almaları gerekmektedir.Anne sütünün yavruların gelişimi  üzerindeki olumlu etkisine ve bağışıklık sistemlerinin gelişimine katkısına kesinlikle güvenebilirsiniz.

Yavru bir köpeği anneden ayırmak istiyorsanız 3 haftadan itibaren yavaş yavaş anneden ayrı kalmasını sağlamaya başlayın, ama 6 haftadan itibaren tamemen ayırın.Daha öncesinde anne sütünü almasına kesinlikle engel olmayın.

Bazı köpek sahipleri yavruyu 6 haftalık olduktan sonra anneden ayırmayı tercih ederler.Bu aşamada yumuşak gıdaları vermeye yavaş yavaş alıştırmakta ve kesinlikle 8 haftaya yavaş yavaş ulaşmakta gelişimi açısından fayda vardır.

Yavru bir köpeğin erken sütten kesilmesi


Bir köpeği erken sütten kesmek gereksizdir. Bununla birlikte, öksüz yavrular,annesi ölmüş ya da medikal zorunluluk nedeniyle süt veremeyecek durumda olan annelerin yavruları erken sütten kesilmek durumunda kalınabilir.Aksi halde bilerek ve isteyerek yavruları 6 haftalık olmadan sütten erken kesmek onlara yapılabilecek en büyük kötülüklerden biridir.

 Yukarıda sayılan durumlarda, öksüz bir yavruyu beslemek ve besleme alışkanlığını profesyonel olarak edinebilmek için çok tecrube kazanmak gerekir.Aksi halde ihtiyacından fazla gıda vererek ya da alışılmışın dışında bir gıda ile besleyerek yavruda ishal gelişimine neden olmak kaçınılmazdır.Ayrıca sütten kesilmiş yavrularda konstipasyon(kabızlık) da gözlenebilmektedir. Bu nedenle, erken sütten ayrılma durumunda kalan yavruların özenle ve son derece dikkatle beslenmeleri gerekmektedir.

 Ortaya çıkabilecek ishal durumunda köpeğin sindirim sisteminde zararlı bakterilerin sayısındaki artış ile ishal daha ciddi bir hal alabilir,sistemik enfeksiyon gelişebilir ve yavru bu nedenle kaybedilebilir.

Sütten kesilme periodunda bir çok patojen devreye girer;

Mycoplasma, canine parvo virus (CPV-2), canine corona virus, E.coli, Pasteurella, Staphylococcus, Streptococcus, Bordetella, distemper, infectious hepatitis, parvovirus, kuduz, Bordatella, adenovirus, ve parainfluenza vb. En önemli patojen parvo virus,distemper, Streptococcus canis(beta hemolitic G grubu), coliform bakteri(Örn.E.coli) ve solunum sistemi enfeksiyonları özellikle de bordotella’dır.

Kedi ya da köpekte erken sütten kesilme çok sayıda sistemi etkisi altında bırakan viral ,bakteriyel ya da paraziter bir çok hastalığa karşı dayanıksızlığın arttırmasına neden olur.

Erken sütten kesmenin doğal bir hareket  olmadığını dikkate almak ve bu nedenle, özellikle  bu yavruları çeşitli sistemik hastalıklardan koruyabilme sorumluluğunu üzerinize almak son derece önemlidir. Bu yavruların are özellikle sindirim bozukluklarına karşı savunmasız ve bu nedenle, çok özenli bir bakıma ihtiyaç duyduklarını unutmamalısınız.Sütten kesme dönemini erkene almak onlara yapılabilecek en büyük kötülüklerden biridir.Hazır olduklarında bağışıklık sistemi ve sindirim sistemi yeterince geliştiğinde anneden ve sütten ayrılmaları gerekmektedir; tıpkı insanlarda olduğu gibi.