Conjunctivitis Follicularis (üçüncü Göz Kapağının Follikülleri)

Köpeklere özgü, sık görülen ve nüksetme oranı yüksek bir hastalıktır.

Hastalığın tanımı
Palpebra tertianın (üçüncü göz kapağı) iç ve dış yüzeyinde yer alan lenf folliküllerinin şişkinliği ile karekterize konjunktiva yangısıdır.

Hastalığın nedeni nedir ?

Palpebra tertia, köpeklerde gözün iç açısında göz küresi ile göz kapakları arasında yer alan ve köpeklere özgü üçüncü göz kapağıdır.

Palpebra tersianın allerjik nedenlere veya mekanik irkiltiye maruz kalması sonucunda oluşur. Aşırı rüzgar, toz, duman gibi mekanik etkiler nedeniyle şekillenme oranı yüksektir.

Hastalık nasıl gelişir ?

Allerjik veya mekanik olarak irkiltilerin varlığı öncelikle konjunktivalarda hiperemiye neden olur. Bu dönemde gözde çapaklanma ve bazende göz yaşı akıntısı görülebilir. Palpebra tersianın iç yüzeyinde toplu iğne başı büyüklüğünde folliküllere tek tük rastlanabilir.

Hastalığın bu döneminde yapılacak medikal tedaviler olumlu sonuç verebilir.

Probleme neden olan etkenlerin devamı halinde folliküllerin sayısında artış olur ve karekteristik görünüm kazanırlar. Bu folliküllere palpebranın dış yüzeyinde de rastlanabilir. Bu dönemde yapılacak tedavi operatif olarak folliküllerin kürete edilmesi ile olur.

Tedavi edilemeyen ve kronikleşen vakalarda çoğunlukla entropium şekillenebilir.

Hastalığın belirtileri nelerdir ?

Başlangıçta gözde çapaklanma ve göz yaşı akıntısı ile başlayan belirtiler ileri dönemlerde daha şiddetlenerek gözlenir. Palpebra tertia\'nın iç yüzeyinde kızarıklık şeklinde başlayan folliküler yangı zamanla folliküllerin belirginleşmesi ve böğürtlen görünümü almasıyla karekteristik bir yapı kazanır. Ağrı ve kaşıma isteği oldukca fazladır.

Kronik olaylarda akıntı ve kaşıma gibi akut belirtiler hafiflemiş olmasına karşın folliküllerin artışı ve corneaya yaptığı irkiltiler sonucunda keratitis veya kornea ülseri gibi komplikasyonlar şekillenebilir.

Sonuç;

Köpeklere özgü, sık görülen ve nüksetme oranı yüksek bir hastalıktır. Hastalığın başlangıç evresinde yapılacak tedaviler genellikle sorunu çözer ancak hastalık tekrarlayabilir.

İlerlemiş vakalarda, örn. Entropium şekillenmişse öncelikle bu durumun düzeltilmesi gerekir. Daha sonra üçüncü göz kapağı kürete edilerek lokal göz damlaları ile tedavi yapılır. Bazen küretaj işleminin bir kaç kez tekrarı gerekebilir.