Üst Üriner Sistemi Hastalıkları
Böbrek Yetmezliği
Böbrek Tümörleri
Böbrek Kistleri
Hydronephrosis (Hidronefroz)
Nephritis (Böbrek İltihabı)
Glomerulonephritis (Böbrek Kılcal Damarlarının İltihabı)
Pyelonephritis (Böbrek Yangısı)
 Alt Üriner Sistemi Hastalıkları
İdrar Kesesi Taşları
İdrar Kesesi Yırtıkları
Cystitis (İdrar Kesesi yangısı)
İdrar Kesesi Tümörleri
İdrar Kesesi Divertikulumu