UVEİTİS

Uveitis, kedilerin ve köpeklerin çok önemli ocular (göz) hastalıklarından biridir. Uveitis; gözün anterior segmentini, posterior segmentini ya da her ikisini de etkileyebilir. Her şartta görmeyi tehtid eden bir hastalıktır. Hayatı tehtid eden sistemik ve çok ciddi  bir hastalığın ilk belirtisi olabilir. Bazen de oluşumunda herhangi bir hastalık veya neden bulunamayabilir.

ANATOMİ VE FİZYOLOJİ:

Uvea; gözün vaskuler (damarlı) bölümünü oluşturur. İris, ciliary body ve chroid’den oluşur. İris ve ciliary body ise; anterior uveal kanal’ı oluşturur. Chroid ise posterior uveal kanal’ı oluşturur. Uveitis’in sınıflandırılması için lokalizasyonu ( anterior-posterior-intermediate), derecesi (akut-kronik-tekrarlanan), patalojisi ( granülomatöz-suppuratif) ve nedeni (travma-infeksiyon-neoplazi-bağışıklığa bağlı.) göz önüne alınmalıdır.

KLİNİK BELİRTİLER:

Uveitis tiplerinin klinik görünümü; lokalizasyonuna, şiddetine ve süresine bağlıdır. Akut anterior uveitisi olan kedilerde epifora (epiphora: aşırı göz yaşarması), 3. göz kapağının yükselmesi, enophtalmozis ( göz küresinin içe çökük olması) , blefarospazm ( blepharospasm : Göz kapaklarının kasılması), fotofobi (ışığa karşı hassasiyet) ile karakterize göz ağrısı mevcuttur. Sclera kızarmıştır ( gözün beyaz renkli tabakası) .

Uveitis’in bir çok sebebi olabilir. Endojen ya da ekzojen sebebpler olarak sınıflandırmamız gerekirse; Ekzojen sebepler genellikle travma , göz operasyonları, ilaç ya da toksinlerin etkisi...vb’dir. Endojen sebepleri ise belirlemek oldukça güçtür. Çünkü çeşitli nedenlere bağlı olabilir. Örn;

1)    Bakteriyel enfeksiyonlar (Mycobacterium spp., Bartonella henselae..vb)

2)    Riketsiyal enfeksiyonlar ( Ehrlichia spp.)

3)    Viral enfeksiyonlar ( Feline Lösemi Virüsü= FeLV, Feline İnfeksiyöz Peritonitis =FIP, Feline İmmunodeficiency=Kedi AIDS’i=FIV )

4)    Parazitik enfestasyonlar ( Toxoplasma gondii, Cuterebra spp., Metastrongylidae..vb)

5)     Mikotik enfeksiyonlar  (Cryptococcus neoformans, Blastomyces dermatitidis, Histoplasma capsulatum, Coccidioides immitis, Candida albicans..vb)

6)    Neoplazma=Tümörler (İris melenoma, Lymphosarcoma, Lymphoma)

7)    İdiopatik

8)    İmmun kökenli

FIP ile ortaya çıkan uveitis genellikle genç kedilerde görülmektedir. Toxoplasma ile ortaya çıkan uveitis ise daha çok avlanan erişkin kedilerde görülmüştür.

Teşhise yönelik testler; tam kan sayımı, serum biyokimyasal panel, tam idrar tahlili ve infeksiyöz hastalıkların serolojik testleridir. Ayırıcı tanıda gerekirse histopatoloji uygulanmalıdır.

Toxoplasma gondii, FIP, FIV, FeLV ve lymphoma kedi uveitis’i için özellikle dikkat edilmesi gereken hastalıklardır.